'Birlesmis Milletler' insanlık tarihinin en önemli uluslararası kurulusudur!


Thiemo Fojkar, "Birleşmiş Milletler insanlık tarihinin en önemli uluslararası kurulusudur ve su anda dünya barısını sağlamak için tek sanstır" diyor. 75 yıl önce bugün San Francisco'da kurulmustur. 75 yıl sonra dünya örgütü büyük zorluklarla karsı karsıyadır. Dünya toplumunun cok sayıda basarısı su anda güclü aktörler tarafından sorgulanmaktadır. Ancak Birleşmiş Milletler'in temel fikri olan barıs için bir arada durma fikri 75 yıl önce olduğu gibi tüm gecerliliğini korumaktadır.

"İstediğimiz Gelecek, İhtiyacımız Olan Birleşmiş Milletler", 75. yılında Birleşmiş Milletler kampanyasının sloganıdır. Bu, uluslararası toplumun barış projesine açık bir bağlılığıdır. Devletler bu dünyanın sorunlarını birlikte ele alırlarsa bu sorunlar çözülebilir. Ancak çoğu zaman ulus-devlet eylemleri üstünlüğü ele geçirmekte ve ulusal egoizmler ortak sorun çözmeyi engellemektedir. Bunun sonuçları ise savaşlar ve cıkarlar cevrenin giderek daha fazla tahrip edilmesidir. Buna bir de kaçış ve sürgüne yol açan etnik çatışmalar eklenmektedir. Doğaya ve insanlara karsı islenen sucların listesi uzundur. Dünya ülkeleri bu şekilde devam ederlerse orta ve uzun vadede hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları habitatı yok edeceklerdir. Şu anda dünyanın kaynaklarını tüketiyoruz. İklim değişikliği bunun en net göstergesidir: Dünya yanıyor!


Thiemo Fojkar, "Pandemiden önceki aylarda gençlerin yaptığı gösteriler birçok insana düşünme fırsatı verdi ve sürdürülebilir bir sekilde hareket etmemiz gerektigine dair önemli bir hatırlatma oldu" diyor. "Korona krizi de dünyamızın ne kadar kırılgan oldugunu fark etmemizi sağladı." Bu nedenle IB, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınmaya yönelik 17 hedefinin uygulanmasını ve BM Gündemi 2030 çerçevesinde bu hedeflere ulaşmak için ortak eylemi de teşvik etmektedir. IB Baskanı, tek tek ülkelerin ulusal ve bencil eylemlerinin insanlığın bu gezegende hayatta kalmasını tehlikeye attığını ve bunun yasaklanması gerektiğini belirtiyor. "Birleşmiş Milletler su anda her zamankinden daha önemli! Dünya barısı icin devletler topluluğu üzerinde çalışalım. Herkes için buna değer! Bu dünyadaki kötü fikirlerin gerçekleştirilmesine şans vermeyelim" dedi.

 

 


Posta programını açın (yapılandırılmışsa) veya e-posta adresini görüntüleyin

Posta programını e-posta