Uluslararası Isbirligi

Uluslararası Iliskileri Güclendirmek

Sosyal kalkınma, eğitim ve istihdam alanlarının yanı sıra uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi, sürdürülebilir kalkınma için Gündem 2030'u oluşturan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin (SDGs) bir parçası olan küresel eğitim gündemine (Eğitim 2030) ulaşmak için acil bir ön koşuldur. Gelecekteki sosyal ve ekonomik zorlukların üstesinden gelebilmek için IBETH, misyonunu sürdürmeye ve sosyal sorumluluk sahibi bir kuruluş olarak stratejik uzmanlık tekliflerinde bulunmaya kararlıdır.

IBETH, projeleri ve danışmanlık çalışmaları ile bilgi aktarımına ve böylece özellikle dezavantajlı gruplardaki insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Şu anda Türkiye'de ve Avrupa'da eğitim, öğretim ve sosyal kalkınma pazarlarında yer almaktadır.

IBETH, uluslararası gençlik ve yetişkin eğitiminde uluslararası ortaklarıyla işbirliği yapmakta ve kişiye özel önlemlerle sosyal sorunların çözümünde aktif olarak yer almaktadır. Gençlik eğitimi seminerleri, stajlar, gönüllü çalışmalar ve uzman değişim ziyaretleri, uluslararası hareketlilik faaliyetlerinin odak noktasını oluşturmaktadır. Amaç, eğitim ve öğretim gören ve iş arayan tüm gençler için daha fazla ve eşit fırsatlar geliştirmek ve aynı zamanda aktif vatandaşlık, sosyal içerme ve dayanışmayı teşvik etmektir.

Yararlanıcılar, farklı ülke ve kültürlerden toplumlar arasındaki karşılıklı anlayışı geliştirmek için bu değişimlerden çok şey kazanmaktadır. Çoğu durumda bu onların yabancı bir ülkedeki ilk deneyimleridir. Yabancı ve bilinmeyen durumlarla karşı karşıya kaldıklarında kendi kültürel kimlikleri üzerine düşünürler. Bu şekilde hoşgörü ve kabullenmeyi öğrenirler. Mesleki ve sosyal bağlamda önemli anahtar yetkinlikler edinerek, kişisel ve mesleki gelişimlerinde önemli bir rol oynayan özgüvenlerini kazanırlar.  

IBETH ayrıca uluslararası uzman değişimlerini de teşvik etmektedir. Profesyoneller önemli bir deneyim alışverişinden faydalanmakta ve becerilerini geliştirmektedir. Avrupa'da özellikle Almanya'da yaşamayı deneyimlemekte ve böylece bu yerler hakkında edindikleri bilgileri birlikte çalıştıkları insanlara daha iyi aktarabilmektedirler. Uluslararası çalışmanın mesleki ve kültürlerarası katma değeri, katılımcıların yetkinliklerini tamamlamaktadır. Projeler, IBETH'in tüm alanlarında Avrupa içinden ve Avrupa dışından ortak kuruluşlarla işbirliği içinde geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Faaliyet alanlarımız:

Posta programını açın (yapılandırılmışsa) veya e-posta adresini görüntüleyin

Posta programını e-posta