3 MİLYON FİDAN – 3 MİLYON SURİYELİ (Etap-2)

3 Milyon Fidan – Türkiye Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Destek Program

3 Milyon Fidan & 3 Milyon Suriyeli Projesi; IB Türkiye (IBETH) & Internationaler Bund e.V. (IB) - yerel ortağı Darülaceze Vakfı (DAV) ile birlikte - Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından 'cash-for-work-activities' programı kapsamında; Alman Uluslararası İsbirliği Kurumu (GIZ) ile yararlanıcılara istihdam fırsatları yaratmaya odaklanarak 20 Kasım 2017 - 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Background

Suriye'deki krizin başlangıcından bu yana 3,6 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi kabul eden Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Mültecilere Türk devleti tarafından temel hizmetler sağlanırken, birçoğunun gelir elde etme ve mesleki nitelik kazanma fırsatlarından yoksun olduğu görülmektedir. Bu çerçevede Alman Ekonomik İsbirliği ve Kalkınma Bakanlıgı (BMZ), mültecilere ve ev sahibi toplum üyelerine eğitim ve gelir fırsatları sağlama çabalarına katkıda bulunmakta ve yerel düzeyde sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla kültürlerarası faaliyetleri desteklemektedir. Suriye'de başlayan kriz nedeniyle, oldukça yoğun bir şekilde göç almaya başlayan Gaziantep,  kitlesel göçün yarattığı büyük zorluklar ve ağaçlandırma için önemli fırsatlara ihtiyaç duyması nedeniyle projenin 2. aşamasında uygulama yeri olarak seçilmiştir.

Amaç

Proje, ortak çalışma deneyimleri ve farkındalık önlemleri aracılığıyla sosyal uyumu ve mültecilerin ev sahibi topluluklarında  sosyal tanınırlığını güçlendirmeyi hedeflerken; sosyal ve ekolojik hedefleri içermektedir.  Ağaçlandırma faaliyetleri sayesinde, toprağın sürdürülebilirliği ve erozyon hasarına karşı korunmasının yanı sıra küresel iklim değişikliğinin azaltılmasına uzun vadede önemli katkılar planlanmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma, çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda dengeyi sağlarken; hem bugünü hem de geleceği güvence altına almak projenin hedefleri arasındadır.

Topluluklardaki altyapı rehabilite edilirken; Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi topluluklardaki ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarının ekonomik durumu proje kapsamında iyileşmiştir. Suriyeli mültecilere ve ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarına geçim kaynağı fırsatları sağlamak için etkili ve acil tedbirlerin uygulanması ve aynı zamanda ev sahibi belediyelerin tüm vatandaşlara hizmet sağlamasına destek olunması proje hedefleri arasındadır. (Proje kapsamında; Suriyeli mültecilere Türkçe Dil Eğitimi ve kadınların işgücü sistemine katılımını arttırmak için çocuk bakımı faaliyetleri sağlanması planlanmıştır.)

Proje Aktiviteleri 

Suriyeli mülteciler ve hassas durumdaki Türk vatandaşları projede asgari ücret ile istihdam edilmiştir. Bunların arasında %20 oranında kadın yararlanıcılar yeralmaktadır. Projenin 1. aşamasında, küçük çocukları olan kadınların genellikle çalışmayı kabul etmedikleri gözlemlenmiştir. İş gücü piyasasına kadın katılım oranını arttırmak için proje kapsamında  çocuk bakım merkezi açılarak çalışma saatleri boyunca çocuk bakımı sağlandı.

 • Proje Yönetimi
 • Bilinçlendirme grup toplantıları
 • Ağaçlandırma Faaliyetleri: Proje süresince fidan dikilmesi ve çevre düzenlemesi.
 • Oryantasyon Eğitimleri: Proje kapsamında tüm personele ve yararanıcılara oryantasyon eğitimlerinin sağlanması.
 • İş Güvenliği Eğitimi: Bahçıvanlık ile ilgili çalışma alanlarında çalışan tüm yararlanıcılara alet ve KKD (kişisel koruyucu ekipman) kullanımı konusunda İş Güvenliği Eğitimi verilmesi.
 • Türkçe Dil Eğitimi: Suriyeli yararlanıcıların sosyal entegrasyonunun önündeki engelleri kaldırmak ve işgücü piyasasına erişimlerini sağlamak için Türkçe Dil Eğitimi verilmesi.
 • Çocuk Bakım Merkezi: Kadınların iş gücü piyasasına katılımını arttırmak için çocuk sahibi annelerin çalışma saatleri içerisinde çalışabilmeleri için çocuk bakım hizmetlerinin sağlanması.
 • Sosyal Uyum Faaliyetleri: Proje kapsamında calısan yararlanıcılar arasındaki sosyal uyumu güçlendirmek için düzenlenen ortak faaliyetler. 
 • Çalışma İzni: Tüm Suriyeli yararlanıcılar için proje kapsamında çalışma izni alınmıştır.
 • İstihdam: Tüm yararlanıcılar asgari ücrete karşılık gelen bir maasla gecici olarak istihdam edildi. İs sözlesmesi, sosyal güvenlik numarası ve her yararlanıcı için kisisel banka hesapları açılarak, tüm yararlanıcıların yasal calısma sistemine kaydedilmeleri saglanmıstır.  
 • Saglık Kontrolleri: İstihdam edilen tüm yararlanıcılar için proje baslangıcında saglık kontrolleri yapılmıştır.
 • Catering & Servis Hizmetleri: Proje kapsamında tüm yararlanıcılara catering and servis hizmetlerinin saglanması.

Almanya Ankara Büyükelcisi Martin Erdmann & Gaziantep Belediye Baskanı Fatma Sahin (03-03-2018)

Posta programını açın (yapılandırılmışsa) veya e-posta adresini görüntüleyin

Posta programını e-posta