TOPLUM TEMELLİ YEREL İNİSİYATİFLER PROJESİ (CLIP)

CLIP 2, Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimi (ECHO) tarafından müşterek finanse edilen, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülen; IB Türkiye (IBETH) & Internationaler Bund e.V. (IB) ile birlikte gerçekleştirilen proje; Türkiye’deki ev sahibi toplumun hassas ve ihtiyaç sahibi bireylerine bütüncül ve ihtiyaca dayalı olarak özelleştirilmiş hizmetlerin sunulması amacıyla, Türkiye’nin görece daha az hizmet alan bölgelerindeki toplum temelli yerel inisiyatiflere destek sağlayan bir proje, Ekim 2022 - Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Background

Türkiye, dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır (yaklaşık 3.6 milyon geçici koruma altındaki Suriyeli, diğer milletlerden 330.000 uluslararası koruma altındaki birey). Bu durum, mültecilerin nitelikli hizmetlere erişimlerinin sağlanmasının yanısıra geçim kaynaklarının ve korunmalarının garanti altına alınması noktasında önemli zorluklar doğurmaktadır. Dil engelinin varlığı ise sosyal entegrasyonu ve işgücü piyasasına erişimi önemli şekilde sınırlamaktadır. Artan yaşam maliyetleri ve işsizlik de hassas durumdaki Türk vatandaşları için olumsuz sonuçlar doğurmakta ve sosyal uyumu zorlaştırmaktadır. Bu doğrultuda, başa çıkma mekanizmalarının olumsuzlukla sonuçlanması (aile içi veya cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, çocuk işçiliği ve erken evlilik vb.), kısmen güvensiz yaşam koşullarının neden olduğu psikolojik stresle ilişkilendirilebilir. Mültecilerin sosyal ve ekonomik entegrasyonunda yıllardır aktif olarak yer alan sivil toplum kuruluşları (STK’lar), hizmet sunumundaki boşlukları doldurma potansiyeline sahiptir. Ancak özellikle görece daha az hizmet alan bölgelerdeki STK’lar, ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içinde ihtiyaç temelli ve bütünleşik toplumsal hizmet sunulması için gereken kapasite ve uzmanlığa tam olarak sahip değildir

Amaç

Türkiye’deki toplum temelli yerel inisiyatifler, mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas bireyleri için çok yönlü sosyal hizmetler sağlamakta ve bu bireylerin güçlenmesine katkı sunmaktadır.

  • Mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensuplarına sunulan koruma ve uzmanlık hizmetlerine yönelik desteklerin iyilestirilmesi. 
  • Yaygın egitime erisimin iyilestirilmesi. 
  • Kültürlerarası anlayıs ve sosyal uyum alanlarındaki hizmetlerin iyilestirilmesi. 
  • Kaliteli ve bütüncül sosyal hizmetlerin sunulmasına yönelik is birligi yapıları dahil olmak üzere kapasitelerin güclendirilmesi.

Posta programını açın (yapılandırılmışsa) veya e-posta adresini görüntüleyin

Posta programını e-posta