3 Milyon Fidan – 3 Milyon Suriyeli (Etap-3)

3 Milyon Fidan – Türkiye Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Destek Programı

Uygulama Yeri: Gaziantep

Finanse eden: Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ)

Uygulayan: Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ)

Uygulama Dönemi: 15.09.2018 - 20.02.2019

Toplam Yararlanıcı Sayısı: 1001

 • Suriyeli Kadın Yararlanıcı: 161
 • Suriyeli Erkek Yararlanıcı: 696
 • Türk Kadın Yararlanıcı: 41
 • Türk Erkek Yararlanıcı: 103

Toplam Fidan Sayısı

 • Dikilen Toplam Fidan Sayısı: 561.000
 • Dikilen Lavanta Sayısı: 15.000  'Gaziantep'te ilk lavanta bahçesi' 

Background

Suriye'deki krizin başlangıcından bu yana 3,6 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi kabul eden Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Mültecilere Türk devleti tarafından temel hizmetler sağlanırken, birçoğunun gelir elde etme ve mesleki nitelik kazanma fırsatlarından yoksun olduğu görülmektedir. Bu çerçevede Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), mültecilere ve ev sahibi toplum üyelerine eğitim ve gelir fırsatları sağlama çabalarına katkıda bulunmakta ve yerel düzeyde sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla kültürlerarası faaliyetleri desteklemektedir. Suriye'de başlayan kriz nedeniyle, oldukça yoğun bir şekilde göç almaya başlayan Gaziantep,  kitlesel göçün yarattığı büyük zorluklar ve ağaçlandırma için önemli fırsatlara ihtiyaç duyması nedeniyle projenin 3. aşamasında da uygulama yeri olarak seçilmiştir.

Amaç

Suriyeli mülteciler ve hassas durumdaki Türk vatandaşlarından oluşan yaralanıcıların, proje kapsamında fidan dikerek tüm vatandaşlara hizmet sunma konusunda geçim kaynağı fırsatları sağlamak için etkili ve hızlı önlemler uygulamak. Suriyeli yararlanıcıların Türkçe dil eğitimi almaları, işgücü piyasasına katılmaları için engellerin ortadan kaldırılması ve sosyal entegrasyonun sağlanması.

Hedef Kitle

Proje, geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli mültecileri ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki üyelerini hedeflemektedir. Proje özellikle, yalnız ebeveynler, engelli bireyler, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurları ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan kişiler gibi dezavantajlı ve hassas grupları hedeflemektedir.

Proje Aktiviteleri

 • Proje Yönetimi
 • Oryantasyon Eğitimleri: Proje kapsamında tüm personele ve yararanıcılara oryantasyon eğitimlerinin sağlanması.
 • İstihdam: Tüm yararlanıcılar asgari ücrete karşılık gelen bir maaşla geçici olarak istihdam edildi. İş sözleşmesi, sosyal güvenlik numarası ve her yararlanıcı için kişisel banka hesapları açılarak, tüm yararlanıcıların yasal çalışma sistemine kaydedilmeleri sağlanmıştır.  
 • İş Güvenliği Eğitimi: Bahçıvanlık ile ilgili çalışma alanlarında çalışan tüm yararlanıcılara alet ve KKD (kişisel koruyucu ekipman) kullanımı konusunda İş Güvenliği Eğitimi verilmesi.
 • Türkçe Dil Eğitimi: Suriyeli yararlanıcıların sosyal entegrasyonunun önündeki engelleri kaldırmak ve işgücü piyasasına erişimlerini sağlamak için Türkçe Dil Eğitimi verilmesi. (Kursları başarıyla tamamlayan Suriyeli mültecilere MEB sertifikaları verildi.)
 • Çocuk Bakım Merkezi: Kadınların iş gücü piyasasına katılımını arttırmak için çocuk sahibi annelerin çalışma saatleri içerisinde çalışabilmeleri için çocuk bakım hizmetlerinin sağlanması.
 • Ağaçlandırma Faaliyetleri: Proje kapsamında, yararlanıcıların ekolojik farkındalığı arttırılarak, ağaçlandırma faaliyetleri sayesinde 651.000 fidan dikilmiş ve kurulan sulama sistemi ile sürdürülebilir çevresel etkiler yaratılmıştır. Gaziantep bölgesinde 15.000 lavanta ile ilk lavanta bahçesi kuruldu.
 • Sulama Sistemi: Dikilen fidanların sulamasının yapılması için Damlama Sulama Sistemi kuruldu. 
 • Sosyal Uyum Faaliyetleri: Kültürlerarası iletişimi ve sosyal uyumu desteklemek amacıyla farklı gruplar (Suriyeli mülteciler ve hassas durumdaki Türk vatandaşları) arasında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmiştir.
 • Sağlık Kontrolleri: İstihdam edilen tüm yararlanıcılar için proje başlangıcında sağlık kontrolleri yapılmıştır.
 • Catering & Servis Hizmetleri: Proje kapsamında tüm yararlanıcılara catering and servis hizmetlerinin sağlanması.                                                                                                                                                                     

Posta programını açın (yapılandırılmışsa) veya e-posta adresini görüntüleyin

Posta programını e-posta