IB'de Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilir eylem kurumsal bir hedeftir!


IB'yi onlarca yıldır farklı kılan sosyal sorumluluk ilkelerine bağlılığın yanı sıra, şirketin EKOLOJİK yönelimi de kurumsal hedefin bir parçasıdır. Kaynak kıtlığı, iklim değisikliği, nesiller arası adalet ve küresel sorumluluk ihtiyacı faaliyetlerimizin arkasındaki itici güçlerdir. IB tesislerinin tüm is alanlarında ve süreclerinde stratejik kararlar ve somut eylemler yoluyla ekolojik olarak sürdürülebilir eylemler almak en temel stratejimizdir. Her seyin her seyle bağlantılı olduğu bir dünyada, ekolojik iddiamız cevre, insanlar ve gelecek nesiller için küresel sorumluluga katkıda bulunmaktadır. Bu, çevre ve enerji yönetiminin yanı sıra süreçleri şekillendirmeye yardımcı olan ve sürdürülebilir eylemi hayata geçirmek ve örneklemek için birçok önlem ve projede calısan calısanlarımızı da kapsamaktadır.

2019 yılından bu yana IB'nin tüm tesislerinde yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik kullanılmaktadır. IB'de aydınlatma ya da bilgisayarların çalışması için artık kömür kullanılmıyor ya da atomlar parçalanmıyor. Fosil yakıtların kullanımından vazgeçen IB, her yıl atmosfere zarar veren yaklaşık 6700 ton CO2'in havaya karışmasını engelliyor. IB'de yeni enerji tedariği hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen elektriğe dayanıyor. 2011 yılında, IB e. V. Genel Kurulu'nda, IB'de Sürdürülebilirlik ile ilgili kararlar,  sürdürülebilirlik ve sorumluluk duygusunun önemli bir rol oynadığı şirket profilini netleştirmektedir. Yeşil elektriğe geçişle birlikte IB artık bu kararı tutarlı bir şekilde uygulamaktadır.

"IB'de Sürdürülebilirlik" brosürüne buradan göz atabilirsiniz!

 


Posta programını açın (yapılandırılmışsa) veya e-posta adresini görüntüleyin

Posta programını e-posta