Kapsayıcılık & Egitim: Herkes için...


Uluslararası toplum 2030 yılına kadar herkes için kapsayıcı ve eşit eğitim hedefini belirlemiş olsa da, çeyrek milyardan fazla çocuk ve gencin eğitime erişimi yok. Milyonlarca kişi ise kökenleri, kimlikleri veya engellilik durumları nedeniyle eğitim sistemi içerisinde ötekileştirilmekte ve COVID 19 salgınının sonuçlarından özellikle etkilenmektedir. 22 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan UNESCO Dünya Eğitim Raporu'nun Kapsayıcılık ve Eğitim"in sonucları bunu göstermektedir. Rapor, bu insanlar için destek çağrısında bulunmaktadır.

Thiemo Fojkar, "Pandemi, eşitsizlikleri acımasızca ortaya çıkardı. Tüm insanlar eğitime eşit erişime sahip değil. Ancak eğitim bir insan hakkıdır ve bir lüks ya da sadece parası olanlar için değildir. Eğitim, halen yoksulluk içinde yaşayan insanların da özgüven ve kendi kaderlerini tayin etme gücüyle hayatlarını kendi ellerine alma şansına sahip olmalarına yardımcı olabilir. Topluma katılma hakkı evrensel olarak ve cinsiyet, köken, sosyal statü, dini ve cinsel yönelim veya herhangi bir engelden bağımsız olarak geçerlidir." dedi.


Posta programını açın (yapılandırılmışsa) veya e-posta adresini görüntüleyin

Posta programını e-posta